Kisan Credit Card Scheme 2023 : किसान क्रेडीट योजना २०२३ मिळवा संपूर्ण माहिती

Kisan Credit Card Scheme 2023

Kisan Credit Card Scheme 2023 : केंद्र तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी योजना उपलब्ध करून देऊन मदत करत असते. शेतकरी बंधुनो आज आपण किसान क्रेडीट कार्ड या योजनेविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. तसेच या वर्षी काय बदल झाले आहेत याचीही माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

Kisan Credit Card Scheme 2023 नक्की काय आहे?

किसान क्रेडीट योजना हि भारत सरकारने सुरु केलेली महत्वपूर्ण योजना आहे. हि योजना १९९८ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. त्यावेळी या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना अल्पकालीन औपचारीक कर्ज उपलब्ध करून देणे हा होता. किसान क्रेडीट योजना नाबार्ड द्वारे तयार करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेंतर्गत कृषी, मत्स्यपालन आणि पशुपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे व आवश्यक असलेले इतर खर्चासाठी क्रेडीट कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे.

Kisan Credit Card Scheme 2023 उद्देश

Kisan Credit Card Scheme 2023 या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करून देणे. या कार्डच्या मार्फत शेतकऱ्यांना पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच शेतीविषयक इतर गोष्टी खरेदी करता येईल. KCC योजनेद्वारे शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले तर शेतकऱ्यांना त्या कर्जावर नियमित बँकांकडून दिल्या जाणऱ्या कर्जावर जे व्याजदर आकारले जाते त्यामध्ये सूट दिली जाते.

KCC योजनेंतर्गत घेतलेल्या कर्जावर व्याजदर २% – ४% दरम्यान आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास मदत होते.

Kisan Credit Card Scheme 2023

Kisan Credit Card Scheme 2023 तपशील

योजना किसान क्रेडीट कार्ड
योजनेची सुरुवात १९९८ भारत सरकार द्वारे
उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक कर्ज कमी व्याजदरामध्ये उपलब्ध करून देणे.
विभाग कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग
किती कर्ज मिळणार 3 लाखापर्यंत
व्याजदर ७ %
वर्ष २०२३
अधिकृत वेबसाईट https://pmkisan.gov.in/
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन /ऑनलाईन

Kisan Credit Card Scheme 2023 अंतर्गत किती कर्ज मिळते?

 • भारतात अनेक शेतकरी आहेत जे त्यांच्याकडे शेती नाही या कारणामुळे शेअर तत्वावर शेती करतात. अश्या शेतकऱ्यांना हि जमिनीवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
 • १ एकर जमिनीवर कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किसान क्रेडीट कार्ड असणे गरजेचे आहे.
 • या कार्डद्वारे शेतकऱ्याला ३०,००० ते 3,००,००० रुपयापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
 • १ एकर जमिनीवर रुपये ३०,०००/- पर्यंत तर १० एकर जमिनीवर रुपये 3,००,०००/- पर्यंत कर्ज दिले जाते.
 • शेतकऱ्याला जर हे कर्ज मिळवायचे असेल तर जमिनीचा नकाशा, जमिनीचा 7/12 व ८अ, बँक पासबुक, पॅनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे बंधनकारक आहेत.
 • शेतकऱ्याला ही सर्व कागदपत्रे बँकेत घेऊन जावे लागतील आणि तुमच्या पॅनेलच्या वकीलाला अहवाल द्यावा लागेल. त्यानंतर ही सर्व कागदपत्रे बँकेत जमा केले जातील.
 • या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून करता येतो.

Kisan Credit Card Scheme 2023 नवीन व्याजदर

 • किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली. यावेळी व्याजदर हे वेगळे आकारले जात होते. परंतु कोरोना संक्रमणामुळे सरकारने नवीन व्याजदर जाहीर केले. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत, क्रेडिट कार्डवर वार्षिक 7% व्याजदर भरावा लागेल. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पीक आणि क्षेत्रासाठी कृषी विमा देखील उपलब्ध आहे आणि KCC मधून बचत केलेल्या रकमेवर बचत बँकेच्या दरावर व्याज देखील उपलब्ध आहे.
 • जर लाभार्थ्याने त्याच्या कर्जाची परतफेड 1 वर्षाच्या आत केली तर लाभार्थ्याला व्याजदरात 3% सवलत आणि 2% सबसिडी मिळेल. म्हणजे शेतकऱ्यांना एकूण 5% सवलत मिळेल. म्हणजेच शेतकऱ्याला रुपये 3,००,००० पर्यंत फक्त २% व्याज द्यावे लागेल.

Kisan Credit Card Scheme 2023 पात्रता

Kisan Credit Card Scheme 2023 या योजनेसाठी खाली दिलेले शेतकरी पात्र आहेत.

 • भाडेकरू शेतकरी, तोंडी भाडेपट्टेदार आणि शेअर क्रॉपर्स इ.
 • एसएचजी किंवा शेतकऱ्यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व गट ज्यात भाडेकरू शेतकरी, शेअर पीक इ.
 • सर्व शेतकरी-व्यक्ती/संयुक्त कर्जदार जे मालक शेती करत आहेत.

पशुसंवर्धन पात्रता

 • कुक्कुटपालन आणि लहान रुमिनंट – शेतकरी, कुक्कुटपालन शेतकरी एकतर वैयक्तिक किंवा संयुक्त कर्जदार, संयुक्त दायित्व गट किंवा बचत गट ज्यात मेंढ्या/शेळ्या/डुकरे/कुक्कुटपालन/पक्षी/ससा यांचे भाडेकरू शेतकरी आणि मालकीचे/भाड्याने/भाडेपट्टीवर शेड आहेत.
 • दुग्धव्यवसाय – शेतकरी आणि दुग्धउत्पादक शेतकरी एकतर वैयक्तिक किंवा संयुक्त कर्जदार, संयुक्त दायित्व गट किंवा बचत गट ज्यांच्या मालकीचे/भाड्याने/भाड्याने घेतलेले शेड असलेले भाडेकरू शेतकरी आहेत.

मत्स्यपालन पात्रता

 • अंतर्देशीय मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन –
  • मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी (वैयक्तिक आणि गट/भागीदार/शेअर क्रॉपर्स/भाडेकरू शेतकरी), बचत गट, संयुक्त दायित्व गट आणि महिला गट.
  • तलाव, टाकी, खुले पाणवठे, रेसवे, हॅचरी, संगोपन युनिट, मत्स्यपालन आणि मासेमारी संबंधित क्रियाकलापांसाठी आवश्यक परवाना, आणि इतर कोणत्याही राज्य विशिष्ट मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित क्रियाकलाप यासारख्या कोणत्याही मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित क्रियाकलाप लाभार्थ्यांनी मालकी किंवा भाडेतत्त्वावर घेतले पाहिजेत.
 • सागरी मत्स्यव्यवसाय –
  • वर सूचीबद्ध लाभार्थी, जे नोंदणीकृत मासेमारी जहाज/नौकेचे मालक आहेत किंवा भाडेतत्त्वावर घेतात, त्यांच्याकडे मुहाने आणि समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी आवश्यक मासेमारी परवाना/परवानगी, मोहाने आणि खुल्या समुद्रात मत्स्यपालन/मेरीकल्चर क्रियाकलाप आणि इतर कोणतेही राज्य विशिष्ट मत्स्यपालन आणि संबंधित क्रियाकलाप आहेत.

Kisan Credit Card yojana 2023 अंतर्गत समाविष्ट बँका

Kisan Credit Card Scheme 2023 अंतर्गत खाली दिलेल्या बँका समाविष्ट आहेत:

 • HDFC बँक
 • बँक ऑफ इंडिया
 • AXIS बँक
 • पंजाब नॅशनल बँक
 • स्टेट बँक ऑफ इंडिया
 • ICICI बँक
 • बँक ऑफ बडोदा इ.
 • बँक ऑफ महाराष्ट्र 

Kisan Credit Card Scheme साठी कुठे अर्ज करावा?

 • Kisan Credit Card Scheme चा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करू शकतो.
 • ज्या शेतकऱ्याला ऑफलाईन अर्ज करायचा असेल तर शेतकरी नजीकच्या बँक शाखेमध्ये जावे लागेल. बँकेत जाऊन किसान क्रेडीट कार्ड साठीचा अर्ज मिळवावा लागेल. त्यानंतर सर्व माहिती भरावी. अर्जाला आवश्यक कागदपत्रे जोडून द्यावे. अर्जाची पडताळणी झाली कि काही दिवसात तुम्हाला किसान क्रेडीट कार्ड मिळून जाईल.
 • शेतकऱ्यांना जर ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल तर सर्वात अगीदार अधिकृत वेबसाईट ला भेट देणे गरजेचे आहे. वेबसाईट वर गेल्यानंतर KCC फॉर्म डाउनलोड करण्याचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करून KCC ऍप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करू शकता. अर्ज डाउनलोड झाल्यानंतर त्यातील सर्व माहिती भरावी व आवश्यक कागदपत्रे जोडावे. यानंतर ज्या बँकेत तुमचे खाते आहे तिथे जाऊन अर्ज सबमिट करावा. यानंतर अर्जाची पडताळणी केली जाईल आणि किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम प्राप्त झालेल्या बँक खात्याच्या शाखेच्या लॉगिनवर अर्ज जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर केले जातील, त्यांना 15 दिवसांत किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाईल.
 • जर शेतकऱ्याला बँकेमार्फत अर्ज करायचा असेल तर त्या पर्यायानेही शेतकरी अर्ज करू शकतो.
  • यासाठी शेतकऱ्याला बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देणे गरजेचे आहे.
  • वेबसाईटच्या मुख्यपृष्ठावर तुम्हाला किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्मच्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • यानंतर तुम्हाला Apply Now च्या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • आता अर्ज तुमच्या समोर उघडेल. तुम्हाला तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी इत्यादीसारख्या अर्जामध्ये विचारलेली सर्व महत्त्वाची माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
  • यानंतर तुम्हाला योजनेच्या संबंधित सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
  • आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
  • अशा प्रकारे तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकाल.
Kisan Credit Card Scheme 2023

Kisan Credit Card Scheme 2023 कागदपत्रे

 • अर्ज
 • पासपोर्ट फोटो (दोन)
 • ड्रायव्हिंग लायसन्स/आधार कार्ड/मतदार ओळखपत्र/पासपोर्ट
 • पत्याचा पुरावा
 • आधार कार्ड
 • महसूल अधिकार्‍यांनी रीतसर प्रमाणित केलेल्या जमीनधारणेचा पुरावा. एकरी क्षेत्रासह पीक पद्धती (पीक घेतले). 1.60 लाख / रु.3.00 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मर्यादेसाठी सुरक्षितता दस्तऐवज, लागू. इतर कोणतेही मंजुरीनुसार दस्तऐवज.

किसान क्रेडीट कार्ड मर्यादा वाढवण्याची किवा बंद कार्ड पुन्हा सुरु करण्याची प्रक्रिया

किसान क्रेडीट कार्ड मर्यादा वाढवण्यासाठी किवा बंद कार्ड पुन्हा सुरु करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल.

 1. सर्वप्रथम पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
 2. यानंतर तुम्हाला फार्मर्स कॉर्नरवर जावे लागेल.
 3. फार्मर्स कॉर्नरवर गेल्यानंतर, तुम्हाला KCC फॉर्मवर क्लिक करावे लागेल.
 4. आता तुम्हाला हा फॉर्म डाउनलोड करावा लागेल.
 5. फॉर्म डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्हाला फॉर्मची प्रिंट आउट घ्यावी लागेल.
 6. यानंतर तुम्हाला सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह भरलेला फॉर्म जवळच्या बँकेत जमा करावा लागेल.
Kisan Credit Card Scheme 2023

Kisan Credit Card Benefits 2023 महत्वाचे मुद्दे

 1. शेतकऱ्यांना एकच ठिकाणी पुरेसे व वेळेवर कर्ज उपलब्ध होईल.
 2. KCC पाच वर्षासाठी वैध राहील.
 3. KCC चा वापर रोख पैसे काढण्यासाठी किंवा कर्ज घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
 4. चांगल्या परतफेड असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्त क्रेडीट मर्यादा मिळते.
 5. परतफेडीचा कालावधी हा पिकाच्या कालावधीवर आधारित असतो जो कमी किवा मोठा असू शकतो.
 6. पूर किंवा आग यासारख्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास परतफेडीचे पुनर्नियोजन करण्यास अनुमती देते.
 7. अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्वासाठी INR 50,000 पर्यंत मृत्यू, अपंगत्व किंवा अवयव किंवा डोळे गमावल्यास संरक्षण प्रदान करते.
 8. टाय अप व्यवस्थेच्या बाबतीत, INR 1.60 लाख आणि INR 3 लाखांपर्यंत कर्जापर्यंत कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही.
 9. पूर्ण अर्ज मिळाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत KCC जारी करणे आवश्यक आहे.

महत्वाच्या लिंक्स

 1. किसान क्रेडीट फॉर्म : Click Here
 2. अधिकृत वेबसाईट : Click Here
 3. To Know More : Click Here

Leave a Reply