Study material of History subject

MPSC Important Laws 1773-1853 : ब्रिटीशांनी १७७३-१८५३ च्या काळात केलेले घटनात्मक कायदे

MPSC Important Laws 1773-1853 : MPSC Important Laws 1773-1853 १७७३ पासून १८५७ पर्यंत ब्रिटीश पार्लमेंटने पारित केलेल्या कायद्यांची माहिती पुढे दिलेली आहे. रेग्युलेटिंग कायदा १७७३ पिट्स इंडिया ऍक्ट, १७८४ 1786…

Continue ReadingMPSC Important Laws 1773-1853 : ब्रिटीशांनी १७७३-१८५३ च्या काळात केलेले घटनात्मक कायदे