You will get high quality study material for all subjects

MPSC Geography Exam Pattern and Syllabus : जाणून घ्या MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत भूगोल विषयाचे विचारले जाणारे प्रश्न आणि भूगोल विषयाचा अभ्यासक्रम

MPSC Geography Exam Pattern and Syllabus: भूगोल हा विषय सर्वच स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय महत्वाचा विषय आहे. या विषयावर MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सर्वच परीक्षा जसे की MPSC पूर्व परीक्षा, MPSC…

Continue ReadingMPSC Geography Exam Pattern and Syllabus : जाणून घ्या MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत भूगोल विषयाचे विचारले जाणारे प्रश्न आणि भूगोल विषयाचा अभ्यासक्रम

MPSC Important Laws 1773-1853 : ब्रिटीशांनी १७७३-१८५३ च्या काळात केलेले घटनात्मक कायदे

MPSC Important Laws 1773-1853 : MPSC Important Laws 1773-1853 १७७३ पासून १८५७ पर्यंत ब्रिटीश पार्लमेंटने पारित केलेल्या कायद्यांची माहिती पुढे दिलेली आहे. रेग्युलेटिंग कायदा १७७३ पिट्स इंडिया ऍक्ट, १७८४ 1786…

Continue ReadingMPSC Important Laws 1773-1853 : ब्रिटीशांनी १७७३-१८५३ च्या काळात केलेले घटनात्मक कायदे