All the released answer keys appeared here.

Jalsampada Bharati 2023 Answer Key Out : जलसंपदा उत्तरतलिका प्रसिद्ध, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jalsampada Bharati 2023 Answer Key Out : जलसंपदा विभागाअंतर्गत गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत सात परिमंडलातील १४ संवर्गातील एकूण ४४९७ पदांकरिता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परीक्षा…

Continue ReadingJalsampada Bharati 2023 Answer Key Out : जलसंपदा उत्तरतलिका प्रसिद्ध, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती