Jalsampada Bharati 2023 Result Out : जलसंपदा निकाल प्रसिद्ध, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jalsampada Bharati 2023 Result Out : जलसंपदा विभागाअंतर्गत गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत सात परिमंडलातील १४ संवर्गातील एकूण ४४९७ पदांकरिता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर…

Continue ReadingJalsampada Bharati 2023 Result Out : जलसंपदा निकाल प्रसिद्ध, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती